Wanneer stellen onze praktijk binnen stappen, is er vaak al veel gebeurd. Verdriet en verlies. Tegenslagen en teleurstellingen. Ruzies en verwijten. Of het gevoel is weg; de hoop op beter verloren.

Partners denken nog wel eens dat dit vooral de schuld van de ander is. Ze hebben (onbewust) de verwachting dat wij dat die ander eens haarfijn gaan uitleggen.

Helaas, zo werkt dat niet. Relaties zijn, per definitie, een samenspel, het resultaat van de interactie tussen twee personen. Wat we doen, voelen en denken, ontlokt bij de ander een reactie, die ons vervolgens weer in beweging zet, enz.

Plus, elk van ons brengt zijn eigen voorgeschiedenis mee. Zoals daar waar het gaat over ons gevoelsleven, onze grenzen, hoe we omgaan met conflict, hoe we onszelf waarderen. Of wat seks met ons doet, werk of het hebben van kinderen.

Daarom geloven wij niet in schuld en roepen wij niemand op het matje. Wél kijken we naar de gezamenlijke dynamiek en het aandeel van beide partners, vanuit de overtuiging dat beiden voor 50% verantwoordelijk zijn voor de relatie.

Wij werken met de bijzondere en effectieve combinatie van individuele sessies met gezamenlijke sessies. Elk van ons werkt 1-op-1 met één van de partners aan de emotionele en existentiële blauwdruk die aan de basis ligt van hun leven en relatie.

Dat betekent dat we partners uitnodigen om naar zichzelf te kijken. Wat raakt? Op welke gezonde en ongezonde manieren gaan we hier mee om? Welk gevoel speelde mee? En van wie hebben we dit alles geleerd?

Na 2 individuele sessies komen we samen met z’n vieren. Dan vertalen we het persoonlijke stuk naar de relatie en zoeken we naar integratie, loslaten, begrip, en ruimte om de relatie te versterken.

Het is mooi om te zien wat er gebeurt wanneer partners leren en helen wat er te leren en helen valt. Ze begrijpen elkaar beter en worden zachter naar elkaar en naar zichzelf. En ze nemen verantwoordelijk voor hun eigen aandeel en groei.

Gaandeweg ontstaat een ander soort relatie, met meer vriendschap, intimiteit, plezier, maar ook gezonder conflict, meer gedeelde betekenis en verbindende dromen.

En dat is de moeite waard. Iedere keer.