Versterk je relatie

Relatietherapie

Het gevoel is weg, de communicatie loopt niet of er is steeds meer afstand of conflict. Misschien is er gebrek aan intimiteit, zijn er twijfels of is er een ander in beeld. Of staan jullie op het punt om uit elkaar te gaan. Serieuze problemen waar relatietherapie uitkomst bij kan bieden.

Personal therapy

Relatietherapie

Het gevoel is weg, de communicatie loopt niet of er is steeds meer afstand of conflict. Misschien is er gebrek aan intimiteit, zijn er twijfels of is er een ander in beeld. Of staan jullie op het punt om uit elkaar te gaan. Serieuze problemen waar relatietherapie uitkomst bij kan bieden.

Wat levert relatietherapie op?

Relatietherapie brengt de obstakels en mogelijkheden van jullie relatie in kaart. Maakt ruimte voor liefde, (levens)lust, plezier, en verdieping. En helpt jullie om zaken uit te praten, een breuk te voorkomen en de relatie een nieuwe impuls te geven. Soms kan relatietherapie ook helder maken dat het beter is uit elkaar te gaan. Dat geeft dan rust.

Maar hoe eerder stellen in therapie gaan, hoe groter de slagingskans. De meeste stellen wachten te lang, waardoor emoties oplopen, verwijten worden opgespaard en kleine problemen escaleren. Het is verstandig om in therapie te gaan zodra een probleem structureel is en het de liefde, verbinding en plezier ondermijnt.

In search of - Ilja & Fleur + vogels

Relatietherapie heeft voor- en nadelen:

  • Het helpt partners terugkerende problemen op te lossen, zoals dezelfde ruzies, niet uitgeprate incidenten of emotionele afstand.
  • Het brengt relaties naar een hoger niveau. Het schept ruimte voor meer intimiteit, meer plezier, betere communicatie en dieper contact.
  • Het lucht op en schept ruimte in het hart. Sommige stellen delen hun gevoelens niet genoeg en dat kost energie en houdt het hart bezet.
  • Het vergroot het welzijn. Relatieproblemen gaan vaak gepaard met zorgen, stress, slaapproblemen en fysieke klachten. Sterke relaties helpen je juist langer en gezonder te leven.
  • Het nadeel is dat relatietherapie tijd, geld en energie kost, confronterend kan zijn en tijd vergt. Soms vermijden stellen daarom relatietherapie, waardoor problemen kunnen escaleren.

Relatietherapie door twee therapeuten

Wij – Fleur en Ilja – werken als stel met stellen. Samen kunnen en zien we meer dan alleen. Maar we voeden elkaar ook en houden elkaar scherp. Daarom kunnen we goed de gezamenlijke en individuele sessies op elkaar afstemmen.

Daarnaast putten we ook uit onze eigen ervaring als stel dat al veelvuldig op de proef is gesteld. Ook vormt de toewijding en genegenheid die we voor elkaar hebben, een veilige en inspirerende basis voor anderen.

Tegelijkertijd brengen we ook onze individualiteit mee. Fleur is muzikaal, zacht en meegaand, Ilja heeft gevoel voor taal en is stevig en gegrond. Fleur wordt geïnspireerd door het werk van Gurdjieff en Rudolf Steiner en volgt een opleiding in de euritmie. Ilja wordt geaspireerd door de Japanse gevechtskunst Aikido. Meer over ons staat hier.

Hoe werkt relatietherapie bij In Search Of?

Wanneer een stel bij ons komt, is er vaak al veel gebeurd en is de spanning hoog opgelopen. Juist daarom beginnen we eerst met zorgvuldig kijken en luisteren aan de hand van een intake van drie sessies. In de regel kan er binnen 7 dagen worden gestart.

Zorgvuldige intake

Sessie 1

Sessie 1 is een gezamenlijk gesprek (met ons vieren), waarin we ingaan op de ontwikkeling van jullie relatie, wat werkt of niet en jullie wensen en mogelijkheden.

In de sessie zorgen we ook dat jullie je beiden gezien en gehoord voelen, dat jullie kant van het verhaal goed wordt belicht. Na de sessie vullen jullie thuis twee uitgebreide vragenlijsten in.

Sessie 2

Sessie 2 hebben jullie, los van elkaar, een individueel gesprek met één van ons. Zo ontvangen jullie onverdeelde aandacht voor jullie kant van het verhaal en is er ruimte voor jullie persoonlijke voorgeschiedenis. Onze cliënten ervaren dit als verhelderend.

Sessie 3

Sessie 3 is een gezamenlijk gesprek waarin we onze analyse en plan van aanpak delen. Dit vat de kern, geeft (h)erkenning en biedt zicht op een pad voorwaarts. Deze analyse en het plan krijgen jullie op papier in tweevoud mee naar huis.

De intake is niet gericht op het oplossen van problemen, maar biedt wel nieuwe inzichten, wederzijds begrip en helderheid over opties. Dit geeft onze cliënten rust, vertrouwen en hoop, plus handvaten om dingen al anders te gaan doen.

Contactformulier

Naam(Vereist)

Vervolgtraject

Gestructureerd vervolgtraject

Voor sommigen is de intake genoeg, maar de meeste cliënten gaan voor het vervolgtraject. Deze omvat 4 tot 7 blokken, kent een geleidelijke opbouw en heeft een heldere structuur.

Elk blok pakt een aspect van jullie relatie aan via een combinatie van individuele sessies (1-op-1) en gezamenlijke sessies (met ons vieren):

Individuele sessies

Relatieproblemen zijn vaak het resultaat van oude pijn en patronen die elk van ons (onbewust) de relatie inbrengt. De bron hiervan ligt in onze vroegste jeugd, waar we leerden over thema’s die aan de basis staan van elke relatie, zoals liefde, contact, conflict, grenzen, behoeften, gevoel, bevestiging, veiligheid, autonomie en hechting.

In de individuele sessies pakken we deze patronen aan. Cliënten helen de pijn, leren gezonde copingmechanismen aan en ontwikkelen zich als mens. Wij merken dat zij hier vrijer, rustiger, en steviger door worden, en meer in overeenstemming met hun waarden, gevoelens en behoeften gaan leven.

Gezamelijke sessies

In de gezamenlijke sessies vertalen we deze groei door naar de relatie. Vanuit een dieper begrip voor elkaar en vrijer van oude limitaties, werken jullie aan het oplossen van jullie relatieproblemen en het versterken van jullie fundament.

De nadruk hierbij kan liggen op intimiteit, het vervullen van behoeften en duidelijke communicatie. Ook kijken we naar zaken als vertrouwen, commitment en vriendschap.

Start snel met relatietherapie

We kunnen in de regelen binnen 7 dagen starten met relatietherapie. Om een sessie te boeken kun je bellen met Fleur of Ilja of mailen.

Het is ook mogelijk om eerst een gratis en vrijblijvende online kennismaking van een half uur te boeken. In dat gesprek bespreken we de mogelijkheden van therapie en kijken we of de ‘klik’ er is.

Het is moeilijk om vooraf te zeggen wat de duur van een traject is. De intake kan binnen 2 weken zijn afgerond en voor sommigen is dat genoeg. Het vervolgtraject duurt vaak een paar maanden, omdat persoonlijke groei en het ontwikkelen van nieuwe relatiepatronen nu eenmaal tijd kost.

Dat laatste lijkt moeilijker dan het is. De aanleiding van therapie is vaak urgent en stellen willen dan snel een oplossing. Maar als stellen eenmaal tijdens de intake zien wat mogelijk is en wat daarvoor nodig is, vinden ze het juist prettig om tijd te hebben voor zichzelf en elkaar.

Relatietherapie wordt niet vergoed en wij werken dan ook niet met zorgverzekeraars. Onze cliënten vinden het desondanks de investering waard, omdat het zorgt voor structurele verbeteringen. Deze dringen ook door in het ouderschap en werk, waar we vaak met dezelfde thema’s worstelen. 

De intake, inclusief twee gezamenlijk en twee individuele sessies, het uitschrijven van een gedegen analyse en het ontwerpen van een vervolgtraject op maat, vergt een investering van ongeveer €1250. Wij factureren achteraf de daadwerkelijke duur van sessies, uitgaande van €140 voor individuele sessies en €195 voor gezamenlijke sessies, beide ongeveer 1.5 uur. De bedragen zijn inclusief BTW. 

De kosten van het vervolgtraject worden op maat gemaakt en een indicatie van de kosten hiervan staat in het plan van aanpak dat jullie aan het einde van de intake krijgen.  

Wij vinden dat een relatie alleen in vrijheid kan groeien. Jullie mogen daarom op elk moment annuleren.

Wij hanteren geen wachtlijst en over het algemeen kunnen we snel van start.

Wij zijn er voor jullie allebei. Wij oordelen niet, geven niemand de schuld en gebruiken geen (vaak stigmatiserende) diagnoses zoals in de GGZ gebruikelijk is. Wel zijn we warm, toegewijd en eerlijk.

Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig en discreet om met jullie gegevens, Zo delen we geen gegevens met verzekeraars of huisartsen en hebben we onze databeveiliging op orde. Meer hierover staat in onze Privacy Policy.

Onze praktijk is licht, stil en comfortabel.
Jullie voelen je direct op je gemak.

De tuin van In Search Of
In Search of praktijk ruimte

Persoonlijk en discreet.

Praktijk ruimte In Search Of

Onze praktijk is licht, stil en comfortabel.
Jullie voelen je direct op je gemak.

De tuin van In Search Of
In Search of praktijk ruimte

Persoonlijk en discreet.

Praktijk ruimte In Search Of