Diepgang en effectiviteit

Benadering

Therapie en persoonlijk leiderschap bij In Search Of biedt stellen en individuen meer verbinding, verdieping en vitaliteit en daarmee wezenlijke ontwikkeling in alle domeinen van het leven. Dat doen we op een veilige, respectvolle en effectieve manier.

Diepgang en effectiviteit

Benadering

Therapie en persoonlijk leiderschap bij In Search Of biedt stellen en individuen meer verbinding, verdieping en vitaliteit en daarmee wezenlijke ontwikkeling in alle domeinen van het leven. Dat doen we op een veilige, respectvolle en effectieve manier.

Hoe zien onze trajecten eruit?

Onze cliënten zijn geen optelsom van hun problemen, maar mensen met een rijkdom aan ervaringen, gevoelens, verlangens en kwaliteiten. Stellen zitten wel vaak vast in patronen die inhaken op hun persoonlijke worstelingen. Daarbij handelt iedereen vanuit een goede intentie, ook als het resultaat kwetsend is.

Wij geloven daarom in de waarde van langere processen waarin we hier over de volle breedte en in onderlinge samenhang naar kijken. Met individuen werken we in 12 dagen 1-op-1 aan hun persoonlijk leiderschap. Met stellen maken we na een gedegen intake een plan van aanpak op maat, waarin we in 4 tot 7 blokken van individuele en gezamenlijke sessies tot verbeteringen komen.

bloementjes in het gras

Hierbij maken we gebruik van een breed palet instrumenten die het hoofd, hart en het lijf van onze cliënten aanspreken. We putten o.a. uit het innerlijk kind werk, de Gottman Methode, haptotherapie, systemisch werk, gezinscoaching, NLP, MBTI en het Enneagram, maar ook uit martial arts en het werk van Gurdjieff en Rudolf Steiner.

Bij stellen werken we altijd met zijn tweeën. Dit verrijkt het proces van onze cliënten, die twee sets perspectieven en benaderingen ontvangen. Daarnaast stelt dit ons in staat om zowel met zijn vieren aan de relatie te werken als beide partners individueel bij te staan. Door drie processen te verweven, versterken ze elkaar.

Wat doen we in een sessie relatietherapie?

Een sessie duurt 1.5 à 2.5 uur en in die tijd verrichten we veel nuttig werk. We vragen altijd eerst wat er de afgelopen periode is gebeurd, wat er nu speelt en of er veranderingen merkbaar zijn. Soms bespreken we huiswerkopdrachten. Zo maken we ruimte voor gevoel, reflecteren we, stimuleren we groei en vieren we successen.

De rest van de sessie staat in het teken van een bepaald thema of probleem dat we in de intake geïdentificeerd hebben. Dit kan in gesprek zijn, waar we kunnen vragen naar gevoelens, hoe iemands eerdere ervaringen meespelen, wat iemands zorgen of gedachten zijn, of wat iemand wel of juist niet nodig heeft.

Soms doen we oefeningen die erop gericht zijn om stellen iets te laten ervaren, iets moeilijks uit te praten of op een andere manier contact te maken. Ook leren we stellen hoe ze beter kunnen communiceren en hoe ze op en veilige en verbindende manier conflict kunnen hebben.

Wij zorgen hierbij altijd voor balans en dat beide kanten van het verhaal gehoord voelen. We geven nooit iemand de schuld, maar kijken juist naar hoe beide partners voor elk 50% bijdragen aan de dynamiek. Dat is veilig en helpt beide partners om realistisch te kijken naar de situatie.

In de individuele sessies gaan we 1-op-1 in op de onderliggende oorzaken van iemands worstelingen en gedrag rond een bepaald thema dat in de relatie speelt. Met krachtige, op gevoel en het lijf gerichte oefeningen, veranderen we deze patronen (die vaak uit onze jeugd stammen) en ontwikkelen we gezonde alternatieven.

Door op deze manier gezamenlijke en individuele sessies te combineren, kunnen stellen hun oude relatiegewoontes blijvend veranderen. In plaats van dat ze vast zitten in verdriet, verwijten, afstand en dezelfde conflicten, leren ze het gevoel de ruimte te geven, elkaar weer te vinden en bouwen op elkaars waarden, kwaliteiten en behoeften.

Snel aan de slag

We hebben elk slechts enkele cliënten per dag en hebben zo ruimte voor langere sessies, soms zelfs een dag lang of meerdere dagen achter elkaar. We hebben geen wachtlijst en kunnen snel schakelen in tijden van crisis. Tevens is de mens en niet de klok leidend, hetgeen bevorderlijk is voor de rust. In geval van nood zijn we buiten de sessies om – die ook ’s avonds plaats kunnen vinden – goed bereikbaar.

De praktijkruimte

Onze praktijkruimte hebben we met zorg ingericht. Deze is mooi, licht, rustig, discreet en biedt zicht op het groen. Soortgelijke aandacht besteden we aan dataveiligheid en privacy, waar we in het Privacy Statement meer over vertellen.