Dat wat anderen ons aandoen in onze jeugd laat duidelijke sporen na. Seksueel of emotioneel misbruik. Een scheiding of gepest worden. Continue kritiek of straffen.

Stuk voor stuk heftige ervaringen die we opslaan in ons lijf en die we vaak met onze kostbare energie onderdrukken of waar we ons onbewust tegen gaan verzetten.

Anders is het wanneer er in onze jeugd juist iets -niet- gebeurde of was, terwijl we dat eigenlijk wel nodig hadden. Dat gemis is een subtieler deel van ons, waar we onbewust ons zelfbeeld, coping en relaties omheen hebben ontwikkeld.

Denk aan het ontbreken van duidelijke grenzen die veiligheid en richting hadden moeten bieden. Waardoor we vroeg zelfstandig werden en veel vrijheid dachten te genieten, maar eigenlijk stuurloos waren, onszelf om die angst heen wapenden en nu in relaties maar moeilijk de controle los kunnen laten.

Denk aan het ontbreken van emotioneel aanwezige ouders, die geborgenheid en bevestiging hadden moeten bieden. Waardoor het ons diep van binnen aan zelfverzekerdheid en eigenwaarde ontbreekt, en we onszelf nu klein houden of juist overschreeuwen.

Of opgroeien in een gezin waarvan de nadruk op schoolresultaten en slim zijn een arm gevoelsleven bedekte. Waardoor we niet leerden onze emoties te omarmen als kompas en nu ergens dof van binnen zijn en moeite hebben met intimiteit.

Soms hadden we ouders die niet in staat waren voor zichzelf te zorgen. Waardoor we leerden om behulpzaam te zijn, en later hulpbehoevende partners kiezen en niet toekomen aan wat voor ons eigenlijk belangrijk is.

Eenmaal volwassen kan het moeilijk zijn om te zien dat ons leven de vorm heeft aangenomen van het gemis, zoals een gipsafdruk laat ziet wat er niet meer is.

Mensen voor wie dit geldt, zijn vaak sceptisch om in therapie te gaan omdat ze denken dat ze een ‘goede jeugd’ hebben gehad.

Wanneer ze er in therapie achter komen dat dat anders is, werken we aan het helen van de pijn van het gemis en het ontwikkelen van de ontbrekende delen.

Uiteindelijk worden ze zo een fijner mens, gevuld met levenslust, een rijk innerlijk leven, en alles wat goed en mooi aan hen is.