IN SEARCH OF
PRIVACY POLICY

Wij erkennen en respecteren je/jullie recht op privacy. We zijn ons ervan bewust dat discretie cruciaal is voor onze dienstverlening. Jij/jullie mogen van ons verwachten dat we professioneel en discreet en zorgvuldig omgaan met alle informatie – zowel geschreven als mondelinge – die we over jou/jullie verzamelen.

Om je goed te kunnen ondersteunen, verzamelen en bewaren we informatie over jou/jullie. Naast praktische informatie – zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail – bewaren we ook persoonlijke informatie. Wij doen dit door middel van gesprekken, vragenlijsten, oefeningen, en door aantekeningen te maken tijdens de sessies. Ook kan het voorkomen dat we voor en na sessies contact per telefoon of email hebben over updates, feedback en opdrachten.

Wij bewaren deze informatie zodat we de voortgang kunnen bewaken.

Wanneer we onze samenwerking beëindigen, is het nuttig om je informatie nog enige tijd te bewaren aangezien veel van onze cliënten later terugkomen om verder te werken. Wij verwijderen deze informatie automatisch wanneer we twee jaar geen contact met elkaar hebben gehad, tenzij je/jullie ons vragen het te
bewaren of de wet ons dit voorschrijft (bijvoorbeeld in het geval van facturen). Wij beheren alle informatie professioneel en veilig. We hebben geïnvesteerd in een veilige data infrastructuur, die o.a. gebruikt maakt van Proton, een Zwitsers bedrijf dat encrypted e-mail levert, en Tresorit, die zorg draagt voor end-to-end encrypted cloud storage. Wij adviseren onze cliënten met ons te mailen via Proton (gratis account hier), om zo de privacy volledig te waarborgen. Op verzoek sturen wij onze publieke PGP sleutels.

Alleen wij hebben toegang tot je informatie. Los van factureren, die door een accountant wordt verwerkt, delen wij je informatie niet met anderen buiten onze praktijk, zoals verzekeraars, artsen of bekenden, tenzij je ons dit specifiek vraagt wel te doen of de wet dit vereist. Eén uitzondering hierop is dat wij informatie over onze samenwerking kunnen delen met elkaar of collega’s ten behoeve van intervisie of supervisie. Wees er ook van bewust dat wij geen medische professionals zijn en dat onze gesprekken niet vallen onder het wettelijk beroepsgeheim.

Tot slot heb je te allen tijde het recht om jouw/jullie informatie in te zien en te verzoeken dat die wordt verwijderd.

Als jij/jullie vragen, zorgen of klachten hebben over hoe we jou/jullie privacy waarborgen, neem dan contact met ons op via info@insearchof.nl.

In Search Of

Ilja van Roon
Fleur Heuzinkveld

10 Oktober 2022