In de liefde kunnen we volmondig ‘ja’ zeggen tegen een ander. Dan zijn we zeker van onze zaak. Een omgekeerd ‘nee’ is natuurlijk ook mogelijk en net zo duidelijk.

Maar wat als we na een tijd samen opeens gaan twijfelen, niet meer zeker zijn van ons gevoel? Hoe maken we dan een keuze en weten we dat die de juiste is?

Twijfel brengt onrust in de relatie. Dat wat zeker was – we horen bij elkaar, we bouwen samen een leven – is dat niet meer. Dat kan angst en verdriet zaaien, of gevoelens van afwijzing. Of frustratie en machteloosheid omdat het niet lukt om tot een keuze te komen.

Sommige stellen kiezen voor relatietherapie om duidelijkheid te krijgen. We kijken dan naar de relatie als geheel – wat loopt goed, wat niet – en naar de partners individueel – wat beweegt hen, bindt hen, bezwaart hen.

Binnen dat alles is er bij degene die twijfelt vaak een combinatie van een ‘ja’ en een ‘nee’. Een deel van ons wil en kan zich verbinden met de ander, een ander (onbewust) deel kan of wil dat niet.

Die ‘nee’ kan ontstaan wanneer de twijfelende partner zelf veranderd is en de relatie niet meer biedt wat hij of zij nodig heeft. Dan is het zaak uit te vinden hoe beide partners kunnen groeien om de relatie naar een hoger niveau te tillen.

Maar er kan ook een ‘nee’ zijn omdat we eigenlijk al te lang bepaalde dingen in onze partner tolereren, ons dat moe maakt en de koek op is. En we daarmee al een langere periode, vaak onbewust, over onze eigen grens zijn gegaan. Een deel van ons komt dan in protest.

Maar we onderzoeken ook de ‘ja’, omdat die niet noodzakelijk alleen maar voortkomt uit vrije liefde, maar ook kan voortkomen uit schuldgevoel of om de ander niet te kwetsen.

Soms ook, speelt angst een grote rol. Dan zijn we ergens bang om alleen te zijn, bang om ook de mooie dingen van de relatie los te laten, of bang voor het onbekende.

Twijfel mag dan veel onrust te weeg brengen, het is ook een oproep aan beide partners om de relatie eens goed te onderzoeken. Om te kijken naar wat stroomt en naar welke stukken niet meer goed werken.

Wil je ook je eigen twijfel onderzoeken? Voel je welkom.