Ruzies kunnen de relatie sterker maken of juist ondermijnen. Dit hangt af van hoe en waarom we ruzie maken. Als we goed ruzie maken, leren we onze grenzen kennen, vertellen we elkaar onze waarheid, gaan we staan voor wat belangrijk is en uiten we onze emoties.

In onze praktijk merken we dat cliënten hier vaak mee worstelen. Hier delen we enkele inzichten en tips:

‘Hier en nu’ ruzies
Zo’n 80% van alle ruzies is niet op te lossen en keert terug, ook als je voor een andere partner zou kiezen. Ze ontstaan omdat we als partners nu eenmaal anders zijn en dus andere waarden, behoeften, visies en karakters hebben. Beter dus om elkaar te leren accepteren, tenminste zolang we onszelf daarmee niet teveel tekort doen.

‘Vroeger’ ruzies
Soms doet of zegt onze partner iets (niet) waardoor we een vervelend gevoel uit onze jeugd herbeleven. Dit heet een trigger. Dit gevoel – en onze ingesleten reactie er op – zorgt ervoor dat we onszelf niet helemaal volwassen gedragen. Het kan verstandig zijn dit patroon te helen, bijvoorbeeld in therapie.

Het komt ook voor dat een niet opgeloste ruzie als ‘oude koeien uit de sloot’ wordt gehaald. Dit maakt ruzies heftiger en ingewikkelder. Zaak om dan samen dingen uit te praten, te vergeven, en los te laten.

Ontbrekende ruzies
Wanneer je als stel weinig tot geen ruzie maakt, kan het zijn dat je conflict vermijdt. Bijvoorbeeld omdat je bang bent voor de reactie van de ander, zoals boosheid, een oordeel of verlaten worden. Soms is die angst reëel, soms is er een trigger in het spel. Hoe dan ook, conflict vermijden zorgt vaak juist voor erger conflict, omdat problemen gaan etteren en we gevoelens opkroppen. Beter om dan te leren constructief ruzie te maken.

Overweldigende ruzies
Heftige ruzies kunnen ons ‘flight, fight, freeze’ systeem activeren. Dit overspoelt ons lijf met stresshormonen en heftige emoties, waardoor we letterlijk minder zien en horen en minder scherp nadenken. Cruciaal om dan de ruzie te pauzeren en onszelf eerst te kalmeren. Goed om als partners hier afspraken over maken, zodat het pauzeren van de ruzie zelf geen bron van een nieuwe ruzie wordt.

Gezonde ruzies
Ruzies zijn gezond wanneer we respectvol met elkaar omgaan, elkaar af en toe met humor opzoeken, moeite doen om elkaars positie te begrijpen, het gevoel en de waarde van de ander erkennen, verantwoordelijkheid nemen voor ons aandeel, voor elkaar zorgen wanneer we overweldigd raken en ruzies ook weer loslaten.

Goed maken
Of we het nu gezond doen of niet, ruzies raken ons. Verstandig en fijn om het dan weer goed te maken. Bijvoorbeeld door sorry te zeggen als we de ander hebben gekwetst, te laten zien dat we elkaar nog liefhebben of anderszins ons weer fysiek en emotioneel verbinden. Betekent dat we soms over onze schaduw heen moeten stappen 🙂

Merk je dat je zelf ook worstelt met ruzies en daar in ondersteund wilt worden, neem dan contact met ons op.