De ademhaling kort. De bloeddruk hoog. Verwijten en argumenten vliegen heen en weer. Als logge granaten geworpen over torenhoge stellingen. Of snijdend, als een mes, in een snelle beweging.

Conflict dus.

In onze praktijk werken we vaak met stellen die ongezond ruzie maken. Die praten zonder te luisteren, elkaar verwijten maken, oude koeien uit de sloot halen en hun gelijk willen halen. Om zo hopeloos tegen dezelfde muur te botsen of uit emotie nare dingen te zeggen, die daarmee weer aanleiding vormen voor een latere afrekening.

Met die mensen is het zaak om rust en structuur te brengen in het gesprek. Ze te leren écht te luisteren naar elkaar, zodat ze oog en hart krijgen voor de ander. Ze te leren uiting geven aan de dieper gelegen behoefte, of zorg, of droom. En om verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel. Om zo, in de ruimte die dan ontstaat, op zoek te gaan naar acceptatie of een compromis, of iets anders waar beiden bij gebaat zijn.

Maar er zijn ook stellen die nooit conflict hebben en in vrede lijken te leven. Echter, die stellen cijferen zichzelf vaak weg en laten belangrijke dingen onbesproken. Of onderdrukken bepaalde emoties, hetgeen energie kost die niet beschikbaar is voor de relatie. Stellen die zo dus op een bepaalde manier langs elkaar heen leven of uit elkaar groeien.

Met die stellen gaan we op zoek naar hoe en waarom ze conflict vermijden. Wat vrezen ze? Waar hebben ze dat geleerd? Wat is er nodig om een grens te trekken, om je uit te spreken? Om dan te kijken naar wat er wringt en hoe daar op een goede manier over kan worden gesproken. Om zo weer verbinding te maken rond de dingen die ertoe doen.

Want conflict is contact en contact is een basisvoorwaarde van een duurzame relatie. Mits conflict gezond en respectvol is, naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Zodat partners elkaars moeilijkheden gebruiken als springplank naar groei, voor een verdieping van begrip, compassie en verbondenheid. En eigenlijk dus een diepere, voedende vorm van samenzijn.

Conflict dus als groeibodem voor harmonie.