Toen we ons huis kochten, was de voortuin overwoekerd. Na een grondige sanering hebben we moestuinbakken gemaakt, gevuld met biologische compost en ingezaaid met groenten en kruiden.

Deze moestuin is voor ons niet alleen een bron van plezier, maar ook een levende metafoor voor de seizoenen van de mens en het ritme van ons innerlijk leven. Kijk maar.

In de lente is het leven pril maar vol belofte. Het vroege licht wekt dat wat verstild was en verheft ons gemoed. We planten zaadjes, op het juiste moment en op de juiste plek.

Dat wat opkomt is kwetsbaar en moet beschermd en gekoesterd worden. Elk plantje groeit op zijn eigen manier, niet sneller of anders dan mogelijk. We treden op tegen onkruid en katten.

Dan de zomer. Het leven op zijn sterkst, de gewassen weelderig en goed verankerd in de aarde. Alle plantjes bereiken hun voorbestemde vorm en voeden ons met de eerste vruchten.

Leven trekt leven aan en we genieten van de uitbundigheid van onze moestuin. Maar waakzaamheid is geboden: insecten en ziektes kunnen onze gewassen aantasten.

Vervolgens de herfst. De warmte kan aanhouden, maar het licht wordt zwakker. Het is tijd om te oogsten en de rijkdom van het land te verdelen onder de mensen die ons dierbaar zijn. Planten maken zaden aan voor de volgende cyclus.

Van sommige planten genieten we samen aan tafel. Andere bewaren we voor later, voor als er nood is. Met de restanten maken we compost dat later zorgt voor een rijk bodemleven.

Tot slot de winter. Bijna alle gewassen komen ten einde, maar sommige zijn op hun zoetst wanneer het vriest. We bedekken lege bakken met bladeren, zodat de aarde kan rusten.

Het duister keert terug en het is tijd voor stilte. Alles wat buiten was, gaat naar binnen, wachtend op het nieuwe licht. Het einde van het ene vormt het begin van het andere.

Elk mens, elke relatie, is een moestuin. Een beschutte plek waarin we zaaien, verzorgen, en oogsten. Met de seizoenen als ritme, met een klimaat waar we op afstemmen.

Ik welk seizoen leef jij?

Wat cultiveer jij in jezelf?

Hoe rijk is jouw bodemleven?

Wat wil jij later oogsten?