Relatietherapie

Bouw een betere relatie op een steviger fundament middels gezamenlijke en individuele sessies onder leiding van twee relatietherapeuten.

Introductie

Het gevoel is weg, de communicatie loopt niet of er is steeds meer conflict. Misschien is er gebrek aan intimiteit of doen jullie elkaar pijn. Wat het ook is: jullie relatie loopt niet lekker. Er zijn twijfels, misschien staan jullie zelfs op het punt om uit elkaar te gaan.

Als relatietherapeut zorgen wij voor een veilige omgeving waarin jullie je relatie kunnen onderzoeken en versterken. Wij weken vanuit een heldere visie en met een benadering die nadruk legt op diepgang en duurzame verandering.

Wij begeleiden al onze koppels met zijn tweeën. Dit versterkt het proces en stelt ons in staat om beide partners individueel te ondersteunen, zodat we oud zeer helen dat vaak aan de basis ligt van relatieproblemen. Tegelijkertijd bouwen we met zijn vieren aan een nieuwe, sterkere relatie.

We zoeken bij elk stel naar het hoogst haalbare, maar het is niet ons doel om de relatie koste wat kost te ‘redden’. Soms komen partners gaandeweg tot de conclusie dat apart verder leven beter is, en besteden we aandacht aan een harmonieuze afsluiting. Ook werken we met stellen die gescheiden zijn of aan het scheiden zijn, maar die omwille van zichzelf of hun kinderen oud zeer willen oplossen.

Gedegen intake

Wanneer een koppel bij ons komt, is er vaak al veel gebeurd en zijn de spanningen soms hoog opgelopen. Toch starten wij zelden direct met interventies, maar onderzoeken we door middel van een intake van vier sessies van 90 minuten eerst jullie moeilijkheden én mogelijkheden.

In de eerste sessie bespreken we wat jullie bij ons brengt, hoe jullie relatie zich door de jaren heen ontwikkeld heeft en hoe jullie conflict met elkaar aangaan. Na de eerste sessie vullen jullie twee uitgebreide en wetenschappelijke gevalideerde vragenlijsten in.

Daarna spreken jullie apart van elkaar met één van ons. We gaan dieper in op de relatie en blikken terug op jullie persoonlijke voorgeschiedenis. Dit geeft ons een idee welke zaken uit het verleden, specifiek jullie jeugd, (vaak onbewust) van invloed zijn op de relatie.

In de vierde sessie delen we onze bevindingen en aanbevelingen. Wij koppelen terug wat wij zien, duiden de onderliggende oorzaken, koppelen jullie behoeften terug en schetsen het proces dat we verder willen volgen. Dit alles zetten we ook op papier, waarmee we jullie overzicht en grip bieden en zelf goed beslagen verder gaan.

In de regel kunnen jullie binnen 7 dagen bij ons terecht voor de start van de intake.

Diepgaand vervolgtraject

Voor elk koppel ontwerpen wij een vervolgtraject op maat, waarin we gezamenlijke en individuele sessies afwisselen.

In de gezamenlijke sessies werken we aan het oplossen van relatieproblemen en het versterken van jullie gezamenlijke fundament. Dat kan gaan over intimiteit, het vervullen van behoeften en duidelijke communicatie. Ook kijken we naar zaken als vertrouwen, commitment en vriendschap.

Soms is het nodig om oude wonden te helen – zoals bij ontrouw – om dingen zo uit te praten dat opgekropte gevoelens worden losgelaten en het vertrouwen zich kan herstellen. Vaak leren we koppels om gezond conflict te voeren, zodat het contact zich verdiept.

Sommige stellen hebben baat bij een gezamenlijke sessie over MBTI en het Enneagram; twee benaderingen van persoonlijkheidstypen. Dit verdiept jullie inzicht in elkaars kwaliteiten, behoeften en coping mechanismen, en geeft een gemeenschappelijke taal om beter mee te communiceren over de relatie.

Individuele sessies

De gezamenlijke sessies wisselen we af met individuele sessies, waarin jullie apart van elkaar met één van ons werken. Hierbij pakken wij de oorzaak aan van moeilijke gevoelens en gedragingen waarvan de bron in het verleden ligt. We putten uit een breed scala aan therapeutische benaderingen en is er veel aandacht voor het lijf en het gevoel.

Onze aanpak vergt wat tijd, maar bereikt duurzame resultaten. Gedurende het proces zien we onze cliënten rustiger, aanweziger, liefdevoller worden, of beter voor zichzelf opkomen, beter voor zichzelf zorgen en eerlijker communiceren.

Gaandeweg leren onze cliënten hun ongezonde coping mechanismen te verruilen voor gezonde alternatieven. Ook wordt het makkelijker om te handelen vanuit hun waarden, talenten en behoeften, en ontstaat er ruimte voor nieuwe ambities en verlangens.

Wij zorgen voor afstemming tussen de gezamenlijke en individuele sessies. Wat jullie individueel leren en helen, wordt meegenomen in de gezamenlijke sessies, terwijl wat jullie samen doen, weer terugkomt in de individuele sessies. Dit is een krachtige manier om samen te groeien. Jullie krijgen meer begrip, zachtheid, en geduld voor elkaar, drukken niet meer op elkaars knoppen en vinden het makkelijker om je te verbinden.

Heb ik het echt nodig

Sommige koppels vragen zich af waarom ze naast gezamenlijke therapie ook individuele therapie zouden volgen. Iedereen heeft immers wel eens aan zichzelf gewerkt en is het eigenlijk niet vooral de schuld van de ander?

Onze visie is dat therapie een proces is van groeien op de emotionele en existentiële laag die aan de basis ligt van elke mens. Daarmee is het de beste investering in jezelf, je relatie en je gezin.

Dat proces is wat ons betreft nooit voorbij. In verschillende levensfasen en bij bijzondere gebeurtenissen (zoals een geboorte, ziekte, overlijden of burn-out) worden we voor nieuwe uitdagingen gesteld. En wanneer onze partner verandert, wordt er ook weer iets anders van ons gevraagd.

Veel relatieproblemen hebben hun bron in ons verleden. Daarmee is het ook logisch om daar te kijken en te werken. Daarnaast zien wij dat mensen ongemakken en zelfs pijn tolereren omdat ze niet weten dat of hoe het anders kan. Daarmee ontzeggen ze zich de mogelijkheid om fijner te leven.

Wij zien dat een persoonlijk proces veel waarde toe kan voegen, niet alleen door problemen op te lossen, maar ook door ruimte te maken voor groei. Wij leven daar persoonlijk ook naar en blijven investeren in onze eigen ontwikkeling, ook door middel van therapie.

Als stel werken met stellen

Wij – Fleur en Ilja – werken als stel met stellen. Onze cliënten vinden dit waardevol omdat ze zo meer aandacht krijgen, sessies gebalanceerder zijn en er geen zorgen zijn over ‘aan wiens kant’ de therapeut staat.

Samen werken voegt diepgang toe, houdt ons scherp en helpt ons oplossingen te vinden daar waar één van ons tegen limitaties aanloopt. Hoewel we beiden getraind zijn in een breed scala aan therapeutische disciplines, hebben we complementaire talenten, vaardigheden en perspectieven.

Fleur, bijvoorbeeld, heeft een beter begrip van het vrouwelijke perspectief op relaties en het leven, bijvoorbeeld als het gaat om grenzen, seksualiteit, vrouw-zijn, moederschap, stiefmoederschap, en werk. Ilja heeft een meer mannelijk perspectief op zaken zoals intimiteit en emoties, boosheid, vaderschap, werk en seksualiteit.

Daarnaast putten we ook uit onze eigen ervaring als stel, dat al veelvuldig door het leven is getest. Ook vormt het diepe respect dat we voor elkaar hebben en het plezier dat we beleven in elkaars aanwezigheid, een veilige en inspirerende basis voor anderen.

Praktisch

Wij werken niet met zorgverzekeraars en hanteren geen wachtlijst. Over het algemeen kunnen we snel van start, zeker in een crisissituatie.

Ons individuele tarief (wanneer we 1-op-1 werken) is €150 per uur en ons gezamenlijke tarief (als we met zijn tweeën met een koppel werken) is €240 per uur. Dit is inclusief 21% BTW wanneer we cliënten privé factureren en exclusief 21% BTW als we zakelijk factureren. Wij factureren per sessie achteraf, met een betaaltermijn van 14 dagen.

De intake vergt een investering van €1620 inclusief BTW wanneer privé gefactureerd en exclusief BTW wanneer zakelijk gefactureerd. Deze investering is voor vier gesprekken van 1.5 uur, de analyse van twee uitgebreide vragenlijsten en een geschreven rapport waarin wij onze observaties en aanbevelingen hebben uitgewerkt, de kern van de zaak duidt en een plan schetst voor het realiseren van jullie wensen.

Na de intake volgt onze unieke combinatie van relatie- en individuele therapie. In blokken van 5 sessies combineren we twee individuele sessies van 2.5 uur voor elk van de partners, plus een gezamenlijke sessie van 1.5 uur met ons vieren. Dat is een totaal van 11.5 uur. Een blok vergt een investering van €1860, inclusief BTW wanneer privé gefactureerd en exclusief BTW wanneer zakelijk gefactureerd.

Het benodigde aantal blokken is vooraf moeilijk te duiden, maar ervaring leert dat cliënten baat hebben bij 3 tot 7 blokken. Afname van een vast aantal blokken is geen vereiste, de behoeften van onze cliënten zijn altijd leidend.

Boek vandaag nog en begin snel