insearchof programma relatietherapie

Relatietherapie

Bouw een betere relatie op een steviger fundament middels gezamenlijke en individuele sessies onder leiding van twee relatietherapeuten.

Informatie aanvragen

NL Interesse

Introductie

Het gevoel is weg, de communicatie loopt niet of er is steeds meer conflict. Misschien is er gebrek aan intimiteit of doen jullie elkaar pijn. Wat het ook is: jullie relatie loopt niet lekker. Er zijn twijfels, misschien staan jullie zelfs op het punt om uit elkaar te gaan.

Als relatietherapeut zorgen wij voor een veilige omgeving waarin jullie je relatie kunnen onderzoeken en versterken. Wij weken vanuit een heldere visie en met een benadering die nadruk legt op diepgang en duurzame verandering.

Wij begeleiden al onze koppels met zijn tweeën. Dit versterkt het proces en stelt ons in staat om beide partners individueel te ondersteunen, zodat we oud zeer helen dat vaak aan de basis ligt van relatieproblemen. Tegelijkertijd bouwen we met zijn vieren aan een nieuwe, sterkere relatie.

We zoeken bij elk stel naar het hoogst haalbare, maar het is niet ons doel om de relatie koste wat kost te ‘redden’. Soms komen partners gaandeweg tot de conclusie dat apart verder leven beter is, en besteden we aandacht aan een harmonieuze afsluiting. Ook werken we met stellen die gescheiden zijn of aan het scheiden zijn, maar die omwille van zichzelf of hun kinderen oud zeer willen oplossen.

Gedegen intake

Wanneer een koppel bij ons komt, is er vaak al veel gebeurd en zijn de spanningen soms hoog opgelopen. Toch starten wij zelden direct met interventies, maar onderzoeken we door middel van een intake van vier sessies van 90 minuten eerst jullie moeilijkheden én mogelijkheden.

In de eerste sessie bespreken we wat jullie bij ons brengt, hoe jullie relatie zich door de jaren heen ontwikkeld heeft en hoe jullie conflict met elkaar aangaan. Na de eerste sessie vullen jullie twee uitgebreide en wetenschappelijke gevalideerde vragenlijsten in.

Daarna spreken jullie apart van elkaar met één van ons. We gaan dieper in op de relatie en blikken terug op jullie persoonlijke voorgeschiedenis. Dit geeft ons een idee welke zaken uit het verleden, specifiek jullie jeugd, (vaak onbewust) van invloed zijn op de relatie.

In de vierde sessie delen we onze bevindingen en aanbevelingen. Wij koppelen terug wat wij zien, duiden de onderliggende oorzaken, koppelen jullie behoeften terug en schetsen het proces dat we verder willen volgen. Dit alles zetten we ook op papier, waarmee we jullie overzicht en grip bieden en zelf goed beslagen verder gaan.

In de regel kunnen jullie binnen 7 dagen bij ons terecht voor de start van de intake.

Diepgaand vervolgtraject

Voor elk koppel ontwerpen wij een vervolgtraject op maat, waarin we gezamenlijke en individuele sessies afwisselen.

In de gezamenlijke sessies werken we aan het oplossen van relatieproblemen en het versterken van jullie gezamenlijke fundament. Dat kan gaan over intimiteit, het vervullen van behoeften en duidelijke communicatie. Ook kijken we naar zaken als vertrouwen, commitment en vriendschap.

Soms is het nodig om oude wonden te helen – zoals bij ontrouw – om dingen zo uit te praten dat opgekropte gevoelens worden losgelaten en het vertrouwen zich kan herstellen. Vaak leren we koppels om gezond conflict te voeren, zodat het contact zich verdiept.

Sommige stellen hebben baat bij een gezamenlijke sessie over MBTI en het Enneagram; twee benaderingen van persoonlijkheidstypen. Dit verdiept jullie inzicht in elkaars kwaliteiten, behoeften en coping mechanismen, en geeft een gemeenschappelijke taal om beter mee te communiceren over de relatie.

Waarom 2 therapeuten

Wij – Fleur en Ilja – werken als stel met stellen. Onze cliënten vinden dit waardevol omdat ze zo meer aandacht krijgen, sessies gebalanceerder zijn en er geen zorgen zijn over ‘aan wiens kant’ de therapeut staat.

Samen werken voegt diepgang toe, houdt ons scherp en helpt ons oplossingen te vinden daar waar één van ons tegen limitaties aanloopt. Hoewel we beiden getraind zijn in een breed scala aan therapeutische disciplines, hebben we complementaire talenten, vaardigheden en perspectieven.

Fleur, bijvoorbeeld, heeft een beter begrip van het vrouwelijke perspectief op relaties en het leven, bijvoorbeeld als het gaat om grenzen, seksualiteit, vrouw-zijn, moederschapstiefmoederschap, en werk. Ilja heeft een meer mannelijk perspectief op zaken zoals intimiteit en emoties, boosheid, vaderschap, werk en seksualiteit.

Daarnaast putten we ook uit onze eigen ervaring als stel, dat al veelvuldig door het leven is getest. Ook vormt het diepe respect dat we voor elkaar hebben en het plezier dat we beleven in elkaars aanwezigheid, een veilige en inspirerende basis voor anderen.

Praktisch

Wij werken niet met zorgverzekeraars en hanteren geen wachtlijst. Over het algemeen kunnen we snel van start, zeker in een crisissituatie.

Ons individuele tarief (wanneer we 1-op-1 werken) is €130 per uur en ons gezamenlijke tarief (als we met zijn tweeën met een koppel werken) is €165 per uur. Dit is inclusief 21% BTW wanneer we cliënten privé factureren en exclusief 21% BTW als we zakelijk factureren. Wij factureren per sessie achteraf, met een betaaltermijn van 14 dagen.

De intake behelst vier gesprekken van 1.5 uur, de analyse van twee uitgebreide vragenlijsten en een geschreven rapport waarin wij onze observaties en aanbevelingen hebben uitgewerkt, de kern van de zaak duidt en een plan schetst voor het realiseren van jullie wensen.

Na de intake volgt onze unieke combinatie van relatie- en individuele therapie. In blokken van 5 sessies combineren we twee individuele sessies van 2.5 uur voor elk van de partners, plus een gezamenlijke sessie van 1.5 uur met ons vieren.

Het benodigde aantal blokken is vooraf moeilijk te duiden, maar ervaring leert dat cliënten baat hebben bij 3 tot 7 blokken. Afname van een vast aantal blokken is geen vereiste, de behoeften van onze cliënten zijn altijd leidend.

Interesse?

Heb jij interesse in dit programma? Vul dan het formulier in en we nemen contact met je op.