Introductie

Organisaties staan permanent onder druk. Om beter te presteren. Om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Om duurzaam, innovatief, inclusief en aantrekkelijk te zijn. Om 24/7 de klant te bedienen, het liefst zo snel mogelijk.

De druk om die verwachtingen in te lossen komt te liggen op de schouders van leiders, managers en hun teams. Op mensen dus. Die daardoor ook permanente druk ervaren, steeds maar ‘aan’ staan en vaak meer doen dan ze willen en kunnen.

Op termijn lopen ze het risico ontevreden te worden, te gaan onderpresteren of zelfs ziek uit te vallen. En dat terwijl organisaties ook de verantwoordelijkheid hebben hun medewerkers gezond te houden en om hun welzijn te bevorderen.

Zo ontstaat een dilemma tussen druk en rust, meer en minder, vragen en laten. Hoe navigeer je hierin als organisatie? En hoe ga je hiermee om als medewerker, manager en leider? In de eendaagse verdiepingsdag zelf-zorg laten we beleid en strategie even voor wat ze zijn, en richten we ons volledig op de mens achter de medewerker.

Eerst brengen we in kaart waar en hoe mensen in de organisatie druk ervaren. Welke verantwoordelijkheden nemen we op onszelf en welke daarvan horen echt bij ons? Welk deel van onszelf cijferen we weg en waar tolereren we zaken die ons ongemerkt energie kosten?

Vervolgens leren we wat de drie pilaren van zelf-zorg zijn en leren we die toepassen middels een praktisch zelf-zorg plan. We onderzoeken wat emotionele gezondheid inhoudt, hoe we onze behoeften kunnen vervullen, en hoe we onze grenzen kunnen beschermen.

Deze dag leert je mensen niet alleen hoe ze beter voor zichzelf kunnen zorgen, maar maakt het ook mogelijk om een constructief gesprek te voeren met een gedeelde taal over de gezondheid van het team als geheel.

Programma

TijdstipOmschrijving
09:00 – 09:15
Introductie
We beginnen met een persoonlijke kennismaking en bespreken het doel en de structuur van de verdiepingsdag.
09:15 – 10:45
Hoe het leven ons belast
We onderzoeken drie manieren waarop ons werk ons psychologisch belast. We bespreken het, tekenen het en voelen het in ons lijf, waardoor we echt gaan begrijpen en voelen wat er met ons gebeurt. We delen deze inzichten en ervaringen met elkaar, zodat we van elkaar kunnen leren en herkenning kunnen vinden.
10:45 – 11:00
Pauze
11:00 – 12:30
Emotionele gezondheid
We maken kennis met het zelf-zorg plan en de eerste pilaar van zelf-zorg, namelijk emotionele gezondheid. We verkennen de vorm en functie van emoties en hoe die onderdeel vormen van ons werk. We bespreken en ervaren wat er gebeurt als we niet vrij zijn om uiting te geven aan die emoties en hoe we dat wel op een gezonde manier kunnen doen. We werken aan ons zelf-zorg plan en formuleren doelen en acties die onze emotionele gezondheid bevorderen.
12:30 – 13:30
Lunch
13:30 – 15:00
Vervulde behoeften
Behoeften, verlangens en ambities geven energie en richting aan ons leven. We onderzoeken welke we precies hebben, hoe we die behoeften bewust of onbewust onderdrukken en wat dat vervolgens met ons doet. We werken verder aan ons zelf-zorg plan en spreken doelen en acties af die er voor zorgen dat we zelf-zorg onder de knie gaan krijgen.
15:00 – 15:15
Pauze
15:15 – 16:45
Sterke grenzen
We ontdekken en ervaren onze grenzen, waar en wanneer we die stellen, en hoe we weten wanneer anderen die grenzen overschrijden. We leggen lijntjes met de psychologische belasting die we eerder ontdekten, onze emoties en de behoeften van onszelf en anderen. We maken ons zelf-zorg plan af door doelen en acties te bedenken die zorgen voor sterke grenzen.
16:45 – 17:00
Afronding
We vatten de dag samen, delen onze ervaringen en nemen afscheid van elkaar.

Boeken

Deze verdiepingsdag is geschikt voor teams binnen organisaties, maar kan ook worden aangeboden aan medewerkers van verschillende teams tegelijkertijd. Tijden, locaties en kosten zijn in overleg.

Nieuwsgierig? Neem dan contact op.