insearchof benadering

Benadering

Blijvende resultaten door diepgang, toewijding, exclusiviteit, een breed palet aan tools en ondersteuning door 2 therapeuten.

Duurzame en diepgaande verandering

Therapie bij In Search Of biedt stellen en individuen duurzame en diepgaande verandering in de vorm van minder lijden, meer veerkracht, meer levenslust, meer vitaliteit, diepgaande verbinding en een pad naar wezenlijke groei. Hier hebben we onze benadering op ingericht.

Zo voeren we relatietherapie altijd met zijn tweeën uit. Dit voegt diepgang en balans toe aan het proces van onze cliënten, die zowel een mannelijk als vrouwelijk perspectief krijgen en twee sets ervaringen, vaardigheden en kennis. Daarnaast stelt dit ons in staat om tegelijkertijd met zijn vieren aan de relatie te werken én 1-op-1 partners individueel bij te staan bij hun eigen uitdagingen. Dit zijn feitelijk drie parallelle processen die elkaar versterken. Individuele cliënten kunnen altijd zelf bepalen met wie van ons zij het proces in willen gaan.

Om slagvaardig en effectief te zijn, maken we gebruik van een breed palet aan tools die niet alleen het hoofd, maar vooral het hart en het lijf van onze cliënten aanspreken. We putten o.a. uit het innerlijk kind werk, de Gottman Methode, haptotherapie, systemisch werk, gezinscoaching, NLP, MBTI en het Enneagram, maar ook uit martial arts en het werk van Gurdjieff.

Deze rijkdom is het resultaat van onze toewijding aan ons vak, onze relaties en onszelf. Door de jaren heen hebben we veelvuldig geïnvesteerd in opleidingen en persoonlijke en gezamenlijke therapie, en dat blijven we doen. Als therapeut zijn we immers ons eigen instrument en kunnen we anderen alleen daar begeleiden waar we zelf al zijn geweest.

Diepgang, exclusiviteit en toewijding

Ook streven we naar diepgang. We geloven in de waarde van langere processen waarin we over de volle breedte kijken naar wie onze cliënten waren, zijn en worden. Onze cliënten zijn geen set symptomen waar we een techniek op los laten, maar levende wezens met een veelvoud aan lagen en delen. Door met de mens – en zijn relaties – in deze samenhang te werken, bereiken we écht duurzame resultaten.

Dat doen we ook door cliënten een duidelijk proces te bieden met een begin, midden en een eind. We geven richting zonder rigide te zijn en stemmen zorgvuldig af op de persoonlijke, vaak veranderende omstandigheden van onze cliënten. We kijken goed naar wat mogelijk is in het moment.

Ook bieden we onze cliënten exclusiviteit en toewijding. We hebben slechts 1 of 2 cliënten per dag en hebben zo ruimte voor lange en diepgaande sessies, soms zelfs een dag lang of meerdere dagen achter elkaar. We hebben geen wachtlijst en kunnen snel schakelen in tijden van crisis. Tevens is de mens en niet de klok leidend, hetgeen rust en ruimte schetst. We zijn buiten de sessies om – die ook ’s avonds en in het weekend plaats kunnen vinden – goed bereikbaar, zodat we ook tussen sessies door onze cliënten kunnen bijstaan.

Ook de locatie van de therapie is belangrijk voor ons. Wij hebben onze praktijkruimte met aandacht en zorgvuldigheid ingericht. Deze is mooi, licht, rustig, discreet en biedt zicht op het groen. Je voelt je hier snel op je gemak.

Soortgelijke aandacht besteden we aan dataveiligheid: voor e-mail en dataopslag maken we gebruik van ‘privacy by design’ dienstverleners, die data end-to-end versleutelen en opslaan in landen met sterke privacy-wetgeving zoals Zwitserland. Verder hebben we ons netwerk beveiligd met een fysieke firewall en VPN verbinding. Ons Privacy Statement staat hier.